Mlin Dukat doo Jelah

Obavještavamo halal potrošače da Mlin Dukat doo Jelah od 25. maj 2019. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Pekara Efendira doo Visoko

Obavještavamo halal potrošače da Pekara Efendira doo Visoko od 28. marta 2018. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Žitopromet AD Bijeljina

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Žitopromet AD Bijeljina, od 13. decembra 2018. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Milorad Vuković Poljoprivredno gazdinstvo Trnjaci

Obavještavamo halal potrošače da Poljoprivredno gazdinstvo Milorad Vukovic Trnjaci od 17. oktobar 2018. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

ZIM dd Zenica

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Zenička industrija mlijeka dd Zenica od 01. oktobra 2018. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

MS Alem doo Bosanska Krupa

Obavještavamo halal potrošače da kompanija MS Alem doo Bosanska Krupa, od 13. jula 2018. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.