Zlatiborac doo Beograd

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Zlatiborac doo Beograd, od 21. juna 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

ES KOMERC doo Prijepolje

Obavještavamo halal potrošače da kompanija ES KOMERC doo Prijepolje, od 08. maja 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Tisacoop doo Kanjiža

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Tisacoop doo Kanjiža, od 25. marta 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Evliya Sekerleme San Konya

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Evliya Sekerleme San (Konya, Turska), od 24. januara 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Koteks doo Tešanj

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Koteks doo Tešanj, od 06. februara 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Patent Co. doo Mišićevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Patent Co. doo Mišićevo, od 09. januara 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.