ES KOMERC doo Prijepolje

ES KOMERC doo Prijepolje

Obavještavamo halal potrošače da kompanija ES KOMERC doo Prijepolje, od 08. maja 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.