Evliya Sekerleme San Konya

Evliya Sekerleme San Konya

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Evliya Sekerleme San (Konya, Turska)od 24. januara 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.