Tisacoop doo Kanjiža

Tisacoop doo Kanjiža

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Tisacoop doo Kanjiža, od 25. marta 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.