Koteks doo Tešanj

Koteks doo Tešanj

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Koteks doo Tešanj, od 06. februara 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.