Zlatiborac doo Beograd

Zlatiborac doo Beograd

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Zlatiborac doo Beograd, od 21. juna 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.