Patent Co. doo Mišićevo

Patent Co. doo Mišićevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Patent Co. doo Mišićevo, od 09. januara 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.