Zaštitni znak halal kvalitete - halal logo

Agencija je izradila zaštitni znak za halal kvalitetu koji je zaštitni logo Agencije i služi za obilježavanje halal proizvoda. Zaštitini znak Agencije je registrovan kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, odlukom broj: IP-08335/07-07DI, 2007. godine, na osnovu Zakona o industrijskom vlasiništvu BiH (“Službeni glasnik BiH“ broj 3/02). Ovim je ujedno regulirana zaštita riječi „halal“ u skladu sa članom 87. navedenog zakona. Znak je upisan u registar žigova kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH pod brojem BAZ0711273.

Uloga Znaka je da:
1. služi za obilježavanje proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve Halal standarda,
2. identificira ustanove čije je poslovanje u vezi sa proizvodnjom, skladištenjem, distribucijom i prodajom halal proizvoda i
3. učini prepoznatljivim proizvode koji ispunjavaju zahtjeve Halal standarda.

Znakom se mogu koristiti:
• Agencija za certificiranje halal kvalitete u Bosni i Hercegovini,
• proizvođači koji su uspješno implemetirali zahtjeve Halal standarda BAS 1049:2007,
• prodavači i distributeri halal proizvoda i
• drugi korisnici po odobrenju Agencije.

Označavanje halal proizvoda

Označavanje halal proizvoda jedan je od zadataka koji Agencija uz dogovor sa proizvođačima nastoji ispuniti. Označavanje se vrši u svrhu lakše prepoznatiljivosti halal proizvoda kod potrošača. Halal proizvod mora biti etiketiran u skladu sa važećom legislativom i označen znakom halal kvalitete. Agencija izradila jedinstven i odgovarajući zaštitni znak halal kvalitete koji se aplicira na proizvodima u različitim oblicima i njihovim veličinama.

 

Čitljivost znaka halal kvalitete i veličine