Halal certifikat

Halal certifikat je dokument kojim se potvrđuje usaglašenost proizvoda / usluga sa zahtjevima Halal standarda i izrađuje pojedinačno za svakog klijenta. Pojedinačni Halal certifikat ima rok važenja 12 mjeseci od dana izdavanja i vezuje se za certifikacijski ciklus.

Halal certifikat sadrži sljedeće podatke:
a) ime i lokaciju svakog certificiranog klijenta (ili lokaciju sjedišta klijenta i svake lokacije u slučaju da je više lokacija obuhvaćeno certificiranjem;
b) datum izdavanja, produženja ili obnove certifikacije;
c) datum isteka ili roka za recertifikacije u okvirima certifikacijskog ciklusa;
d) jedinstvenu identifikaciju dokumenta;
e) podatak o standardu i/ili drugom normativnom dokumentu, uključujući podatak o izdanju i/ili reviziji, na osnovu kojeg je obavljena provjera;
f) opseg certifikacije u odnosu na proizvod (uključujući i usluga), proces, kako je primjenljivo za svaku lokaciju;
g) naziv, adresa i certifikacijski znak Agencije, te drugi znakovi (poput akreditacijskog simbola) koriste se na certifikatu na način da ne dovodi u zabludu ili su dvosmisleni;
h) bilo koje druge informacije koje zahtijeva standard i / ili drugi normativni dokument koji se koristi za certificiranje;
i) u slučaju izdavanja revidiranog certifikata, obavezno je uvrstiti elemente za razlikovanje revidiranog dokumenta u odnosu na prethodni zastarjeli dokument.

 

UPUTSTVO O KORIŠTENJU HALAL CERTIFIKATA

a. Upotreba Halal certifikata dozvoljena je po osnovu;

- postojanju važećeg Ugovora između Agencije i Klijenta;
- implementiranih zahtjeva Halal Standarda, te Procedure za certificiranje a što se potvrđuje Odlukom o uručenju Halal certifikata i na osnovu koje Agencija Klijentu dodijeli certifikat;
- Upotreba certifikata čiji je rok važenja validan (Agencija izdaje certifikat na period od 1 godine).

 Klijentima koji ispunjavaju gore navedene zahtjeve dozvoljeno je koristiti certifikat u svojim objektima, prodajnim mjestima, te koristiti certifikat na javnim tenderima i u marketinške svrhe.

b. Nepravilna upotreba certifikata

- Isticanje Certifikata bez važeće Liste halal certificiranih proizvoda na prodajnim mjestima gdje se nalaze i proizvodi koji nisu halal certificirani (koja se dodjeljuje uz Certifikat).
- Upotreba Certifikata na način koji dovodi u zabunu korisnike halal proizvoda (ukoliko klijent ima certificirano samo dio svojih proizvoda ili usluga a promoviše se da je kompletan proizvodni ili uslužni certifikat halal certificiran),
- korištenje certifikata čiji je datum važenja istekao ( istekle certifikate je zabranjeno poslovnim jedinicama, radnjama, te korištenje u svrhu javnih tendera ili u marketinške svrhe);

c. Nedozvoljenom upotrebom certifikata smatra se:

a) Upotreba Certifikata od klijenata kojima je istekao ugovor.
b) Upotreba Certifikata od strane trećih fizičkih i pravnih lica koja nemaju dozvolu od Agencije za korištenje istog.
c) Bilo kakva izmjena certifikata ili njegovih sastavnih elemenata, izmjena boje ili proporcija.

d. Nakon prestanka važenja certifikata i ugovora klijenti su obavezni uraditi sljedeće:

a) ukloniti sve certifikate iz poslovnih prostorija i prodajnih mjesta,
b) ukloniti Halal znak sa svih svojih proizvoda, poslovnih materijala, marketinških materijala i poslovnih vozila,
c) obavijestiti kupce da klijent više nije Halal certificiran.

e. Klijenti čiji Halal certifikat je privremeno suspendiran.

Nakon što Agencija klijentu dostavi Odluku o suspenziji certifikata, obavezan je uraditi sljedeće:
a) Ukloniti Halal certifikate iz svih svojih objekata, prostorija i vidljivih mjesta.
b) Ukloniti Halal znak sa svih proizvoda i prestane korisiti dokumente na kojima je znak istaknut.
c) Odmah obavijestiti klijente sa kojima sarađuje o suspenziji certifikata.
d) Prestati se pozivati na halal certifikaciju u svim svojim predstavljanjima do okončanja suspenzije