Halal Bazar

HALAL BAZAR je mobilna aplikacija namijenjena za provjeru halal statusa proizvoda i usluga. Ova verzija aplikacije zamjenjuje aplikaciju Halal Barcode Scanner i donosi mnoštvo novih dodataka poput pojašnjenja osnovne halal terminologije i listinga halal certificiranih hotela i restorana.

"Halal Bazar" aplikacija je dostupna svim korisnicima koji posjeduju mobilne uređaje sa Android, iOS ili Windows operativnim sistemima. Aplikacija je potpuno besplatna za korisnike i jednostavna za upotrebu. Nakon pokretanja, korisnici preko početnog ekrana mogu pristupiti podacima iz tri osnovne kategorije: "Proizvodi", Hoteli i restorani" i "Kompanije". Svi ostali podaci su dostupni preko menija kojem se pristupa preko sličice u gornjem lijevom uglu ekrana.

Za provjeru PROIZVODA korisnici mogu direktno pristupiti listi svih proizvoda i pretraživati po bilo kojoj ključnoj riječi, ili aktiviranjem kamere kako bi se aktivirala opcija skeniranja barkoda proizvoda. Nakon očitavanja barkoda korisnici instatno dobijaju informaciju da li je proizvod Halal certificiran ili nije. Ukoliko je proizvod certificiran korisnici dobijaju osnovne informacije o proizvodu koje uključuju naziv proizvoda i proizvođača, te bar kod i link do podataka o proizvođaču, ukoliko j e dostupan. 

Za pregled HOTELA i RESTORANA korisnici mogu pristupiti podacima o halal certificiranim objektima i osnovnim informacijama o njima. 

Sve halal certificirane KOMPANIJE su izlistane abecednim redom i sadrže podatke o nazivu, kontakt podacima i cjelovitom listom njihovih halal certificiranih proizvoda.

BAZA PODATAKA o halal certificiranim proizvodima i uslugama

Baza podataka sadrži listu proizvoda i usluga koje je certificirala Agencija za certificiranje halal kvalitete i druga halal certifikacijska tijela koja primjenjuju istovjetne Halal standarde i procedure. 

Svako halal certifikacijsko tijelo je odgovorno za validnost svojih podataka koje unosi u bazu.

Agencija za certificiranje halal kvalitete u redovnom postupku prikuplja podatke o svakom halal certificiranom proizvodu uključujući i njegov bar-kod. U postupku nadzora nakon dodjele halal certifikata, Agencija kontrolira proizvodne pogone i obavlja laboratorijske analize proizvoda, te prikuplja dodatne informacije i dopunjava bazu podataka. Svi podaci u dostupni na internet stranici Agencije www.halal.ba. Pouzdanost podataka u bazi te korisnost ove aplikacije bazira se na sljedećim pretpostavkama:

- procesa kontrole i verifikacije proizvoda,

- stalnim dopunjavanjem podataka,

- bar-koda koji je dostupan na gotovo svakom proizvodu.

POTREBE I KORISTI "HALAL BAZAR" aplikacije

Današnji halal konzumenti imaju na raspolaganju veliki broj halal proizvoda. Halal tržište i halal proizvodi se distribuiraju i dostupni su svugdje u svijetu. Brzo povećanje broja halal certificiranih proizvoda često uzrokuju problem prepoznavanja halal proizvoda, te mogućnost obmane konzumenata koja se može susresti svugdje u svijetu. Stoga je ova aplikacija korisno pomagalo halal konzumentima koji im omogućuje da u svakom trenutku imaju sa sobom LIČNOG MOBILNOG POMOĆNIKA koji će im pomoći u prepoznavanju halal proizvoda i zaštititi od mogućih prevara.  

DEVELOPER

AGENCIJA ZA CERTIFICIRANJE HALAL KVALITETE je specijalizirana institucija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Osnovana je  2006. godine kao regionalni autoritet za pitanja halala. Pored halal certificiranja Agencija se bavi edukacijom o halalu, te realizira različite društveno korisne aktivnosti i projekte.

HALAL LOGO i drugi grafički detalji upotrijebljeni u aplikaciji su predmet zaštite autorskih prava.

 

Direktan link za instalaciju aplikacije:

iOS:  https://itunes.apple.com/sn/app/halal-bazar/id1322403170?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.bazar.halal

Windows: https://www.microsoft.com/en-us/store/p/halal-bazar/9mtfv52pcf0l

 

HALAL BAZAR

Vaš mobilni pomoćnik za Halal kupovinu i putovanje