OR Mesnica "BEŠIREVIĆ" Tuzla

Obavještavamo halal potrošače da OR Mesnica "BEŠIREVIĆ" Tuzla, od maja 2022. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Agro Mont doo Nikšić

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Agro Mont doo Nikšić "PJ Farma Martinići", od januara 2022. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Mlekara Maestro doo Sakule

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Mlekara Maestro doo Sakule, od 17. januara 2022. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Stari tradicionalni zanat ALMADERM Kladanj

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Stari tradicionalni zanat ALMADERM Kladanj, od 19. novembar 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

City Boutique Hotel doo Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da City Boutique Hotel doo Sarajevo, od 01. januara 2021. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Bio Remix doo Brčko

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Bio Remix doo Brčko, od 01. januara 2021. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.