Živinoprodukt doo Bujanovac

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Živinoprdukt doo Bujanovac, od januara 2024. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2023.

Carnex doo Vrbas

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Carnex doo Vrbas, od jula 2023. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Foodish doo Mostar

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Foodish doo Mostar, od augusta 2023. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Somboled doo Sombor

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Somboled doo Sombor, od jula 2023. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Pavlović doo Ćuprija

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Pavlović doo Ćuprija, od juna 2023. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Drampek doo Tuzla

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Drampek doo Tuzla, od juna 2022. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.