Pavlović doo Ćuprija

Pavlović doo Ćuprija

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Pavlović doo Ćuprija, od juna 2023. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.