Foodish doo Mostar

Foodish doo Mostar

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Foodish doo Mostar, od augusta 2023. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.