Obuka za konsultante

Proces implementacije zahtjeva Halal standarda i izrada sistemske dokumentacije u zainteresiranim firmama je veoma ozbiljan i zahtjevan posao. Da bi se ovaj proces u zainteresiranim firmama olakšao i ubrzao neophodan je angažman savjetnika/konsultanata halal kvalitete.

U skladu s iskazanim potrebama Agencija za certifciranje halal kvalitete iz Tuzle organizira obuku za kandidate koji žele da vrše funkciju savjetnika/konsultanta halal kvalitete.

Cilj obuke je obučiti kandidate za samostalno savjetovanje/konsulting firmi koje izraze želju da implementiraju zahtjeve Halal standrada u svoje pogone/procese.

Svaki kandidat koji želi da postane savjetnik/konsultant halal kvalitete mora pored završenog fakulteta, da poznaje rad na računaru, posjeduje vozačku dozvolu („B“ kategorije) te da poznaje neki od međunarodnih standarda (HALAL, HACCP, ISO, IFS, BRC...). Prednost imaju kandidati koji su savjetnici/konsultanti u oblasti međunarodnih standarda i koji su lead auditori halal kvalitete.

Obuka za savjetnike/konsultante halal kvalitete je interaktivnog tipa i traje 5 dana. Plan i program obuke kreira Odjel za edukaciju Agencije za certificiranje halal kvalitete. Predavači su vrhunski stručnjaci iz oblasti šerijata, ekonomije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede, veterine, medicine, menadžmenta, standardizacije... Na kraju obuke kandidati polažu test teoretskog i praktičnog znanja. Kandidati koji osvoje minimalno 70% bodova na testiranju ispunjavaju uvjete za dodjelu certifikata za Savjetnika/konsultanta halal kvalitete. Kandidati koji osvoje manje od 70% bodova na testiranju imaju priliku da još jednom polažu test u roku od 6 mjeseci. Ukoliko i tada ne osvoje minimalno 70% bodova kandidati moraju ponovo pohađati obuku da bi mogli pristupiti novom testiranju.

Certifikat za savjetnika/konsultanta halal kvalitete izdaje se na period od 4 godine.