Obuka za auditore

Proces ocjenjivanja usklađenosti implementacije zahtjeva Halal standarda i izrade sistemske dokumentacije u zainteresiranim firmama je veoma ozbiljan i zahtjevan posao. Da bi se ovaj proces u zainteresiranim firmama obavio na kvalitetan i profesionalan način neophodan je angažman auditora halal kvalitete. Auditori halal kvalitete obavljaju slijedeće aktivnosti: certifikacijski audit, najavljeni i nenajavljeni audit u firmama te uzorkovanje proizvoda u firmama i sa tržišta.

U skladu s iskazanim potrebama Agencija za certifciranje halal kvalitete iz Tuzle organizira obuku za kandidate koji žele da vrše funkciju auditora halal kvalitete.

Obuka ima za cilj interaktivno usvajanje teorijskih spoznaja i praktičnih vještina u vezi sa auditom, provjerom i dokazivanjem halal kvalitete hrane biljnog i animalnog porijekla.
Polaznici tečaja po uspješnom završetku stječu kompetencije definirane dokumentima Agencija za certificiranje halal kvalitete. Po završetku svih aktivnosti predviđenih kursom polaznici mogu obavljati slijedeće poslove:

- Internog auditora halal kvalitete u organizacijama koje žele proizvoditi halal kvalitet hrane

- Auditor halal kvalitete koji će u ime i za račun Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini, Agencije za certificiranje halal kvalitete Tuzla, vršiti provjeru usklađenosti zahtjeva Standarda sa procesima i proizvodima u organizacijama koje žele proizvoditi halal kvalitet hrane

- Analitičar procesa proizvodnje hrane halal kvalitete

Svaki kandidat koji želi da postane auditor halal kvalitete mora pored završenog fakulteta, da poznaje rad na računaru, da se aktivno služi nekim od stranih jezika, posjeduje vozačku dozvolu („B“ kategorije), da je član Islamske zajednice, te da poznaje neki od međunarodnih standarda (HALAL, HACCP, ISO, IFS, BRC...). Prednost imaju kandidati koji su edukovani u oblasti međunarodnih standarda.

Obuka za auditore halal kvalitete je interaktivnog tipa i traje 3 dana. Plan i program obuke kreira Odjel za edukaciju Agencije za certificiranje halal kvalitete. Predavači su vrhunski stručnjaci iz oblasti šerijata, ekonomije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede, veterine, medicine, menadžmenta, standardizacije... Na kraju obuke kandidati polažu test teoretskog i praktičnog znanja. Kandidati koji osvoje minimalno 70% bodova na testiranju ispunjavaju uvjete za dodjelu certifikata za auditora halal kvalitete. Kandidati koji osvoje manje od 70% bodova na testiranju imaju priliku da još jednom polažu test u roku od 6 mjeseci. Ukoliko i tada ne osvoje minimalno 70% bodova kandidati moraju ponovo pohađati obuku da bi mogli pristupiti novom testiranju.

Certifikat za auditora halal kvalitete izdaje se na period od 4 godine.