Analiza zastupljenosti tema o halalu i haramu u mektepskoj nastavi

Analiza zastupljenosti tema o halalu i haramu u mektepskoj nastavi

Ljudski život zasnovan je na određenim principima i normama, odnosno onome što je čovjeku dozvoljeno i zabranjeno. Prema šerijatskim propisima, svako čovjekovo djelo spada u jednu od ovih kategorija. Zakonodavac je pred ljude postavio zahtjev u vidu nekoliko kategorija, pa tako imamo: vadžib ili farz – ono što moramo uraditi i što nam je strogo obavezno, haram – ono što nam je strogo zabranjeno, mendub – ono što je preporučljivo, mekruh – ono što je pokuđeno i ne odobrava se, kao i mubah ili halal – ono što je dopušteno.

 

U današnjem svijetu sve više se govori o pojmovima halala i harama, ali pod tim pojmovima najviše se podrazumijeva konzumiranje hrane koja ja halal ili haram. Međutim, pod time ne treba misliti samo na uzimanje hrane i pića, nego na cjelokupni čovjekov život, koji je od samog njegovog rođenja, pa sve do preseljenja na drugi svijet, Ahiret, prožet onim što je dopušteno i nije dopušteno. Pošto je mnogima ova tematika još uvijek nepoznata ili površno poznata, a zauzima sve više mjesta u medijskom i općenito životnom prostoru, pored osnovnog upoznavanja sa ovim pojmovima (halal i haram, definicijama i mišljenjima) u prvom dijelu, u drugom dijelu rada izvršit ću analizu zastupljenosti ovoga pitanja (učenju o halalu i haramu) u mektepskoj nastavi.

Osnovni termini: halal, haram i mešbuh

Ovdje možete pogledati cjelokupni rad: download.