Kurban, propisi i preporuke

Kurban, propisi i preporuke

Dolaskom Kurban-bajrama ponovo se aktueliziraju pitanja propisa o kurbanu i njihove praktične primjene. Šerijatski propisi o kurbanu su manje-više poznati i na njih se svake godine podsjeća na različite načine. Svi vjernici nastoje da se što bolje upoznaju sa ovim propisima i nastoje da ih što dosljednije provedu u praksi. Upravo zbog primjene ovih propisa kurbansko meso se smatra najhalalnijim, pa su stoga propisi o klanju kurbana preuzeti kao osnova za definiranje standarda za halal klanje životinja koje se obavlja u industrijskoj proizvodnji.

 

Cjelokupni tekst možete pročitati na linku: KURBAN, PROPISI I PREPORUKE.

Tekst: ZAHTJEVI ZA HALAL KLAONICE I HALAL KLANJE