Halal i GMO hrana

Halal i GMO hrana

Posljednjih desetak godina napisane su mnoge knjige i članci o potencijalnim i još nepoznatim opasnostima konzumiranja genetski modificiranih biljaka i drugih namirnica, te mesa životinja hranjenim isključivo genetski modificiranom hranom. Sasvim je jasno da je Islam ponudio duboku mudrost, koju mi nekad ne možemo ni dokučiti, koja se ogleda u uravnoteženom pristupu šerijata u pogledu halala i harama.

Svi ljudski zakoni su inherentno defektni i manjkavi, pošto se oni koji donose zakone, pojedinci, vlade ili parlamenti, u većini slučajeva ograničavaju samo na materijalni interes i ne obraćaju pažnju na zahtjeve vjere i morala. Allah, dž.š., propisao je ljudima ono što je za njih dobro na ovom i budućem svijetu. Islamski zakon, šerijat, čist je od nedostataka bilo koje vrste, dok svi drugi zakoni nisu toga oslobođeni. Zato muslimani vjeruju da je dobro ono što im je propisao njihov Gospodar, jer sreća na oba svijeta zavisi od čuvanja Allahovih, dž.š., granica u onome što je naredio i zabranio, što je učinio halalom i haramom, i čovjek se mora ustegnuti od prekoračivanja ovih granica. Granice su jasno određene i označene i oni koji žele da postignu Božju milost i nagradu njih se i pridržavaju, a oni koji to ne žele ne prezaju od toga da te granice pređu. S toga pošto je GMO hrana još uvijek neispitana po ljudsko zdravlje, jer su potrebne proteći godine da bi se došlo do prvih rezultata muslimani se trebaju pridržavati propisanih normi Kur'ana a.š. i Poslanikove prakse,a u ovom slučaju to je kloniti se sumnjivih stvari da ne bismo počinili grijeh i da da nas ne bi odvele u haram.

Ključne riječi: halal, haram, mešbuh, genetski modificirani organizmi-GMO, hrana...

Cjelokupni rad dostupan je OVDJE.