Halal status prehrambenih aditiva u proizvodnji hljeba i peciva

Halal status prehrambenih aditiva u proizvodnji hljeba i peciva

Treće savjetovanje o proizvodnji i preradi hrane „AgroTech“ organizirano je u augustu 2008. godine u Gradačcu, u sklopu Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam šljive. Agencija za certificiranje halal kvalitete u saradnji sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Poljoprovredno-prehrambenim fakultetom u Sarajevu svim učesnicima kupa se predstavila radom „Halal status prehrambenih aditiva u proizvodnji hljeba i peciva“.Po islamskim propisima halal označava hranu dopuštenu za jelo. Prehrambeni aditivi mogu imati halal ‐ dozvoljeni i haram zabranjeni i mešbuh sumnjivi status. U pekarstvu su aditivi često skriveni u različitim smješama koje se dodaju za poboljšanje kvaliteta hljeba. Takve smješe se sastoje od različitih komponenti. To mogu biti aditivi i njihovi nosači, različite vrste brašna, enzimi i drugi sastojci.

U radu su definirani halal aditivi u pekarstvu te metode osiguranja halal kvalitete u prehrambenom lancu.

Download: Halal status prehrambenih aditiva u hljebu i pecivima