Opća zadruga "Vlašić produkt" p.o. Travnik

Obavještavamo halal potrošače da Opća zadruga "Vlašić produkt" p.o. Travnik, od 11. decembra 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Nerro doo Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Nerro doo Sarajevo, od 17. augusta 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Brojler doo Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Brojler doo Sarajevo, od 09. jula 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Neoplanta doo Novi Sad

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Neoplanta doo Novi Sad, od 14. jula 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Zlatiborac doo Beograd

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Zlatiborac doo Beograd, od 21. juna 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Tisacoop doo Kanjiža

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Tisacoop doo Kanjiža, od 25. marta 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.