Stari tradicionalni zanat ALMADERM Kladanj

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Stari tradicionalni zanat ALMADERM Kladanj, od 19. novembar 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

City Boutique Hotel doo Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da City Boutique Hotel doo Sarajevo, od 01. januara 2021. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Bio Remix doo Brčko

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Bio Remix doo Brčko, od 01. januara 2021. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Restoran "Teresa" Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da Restoran "Terasa" Sarajevo, od 01. januara 2021. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Opća zadruga "Vlašić produkt" p.o. Travnik

Obavještavamo halal potrošače da Opća zadruga "Vlašić produkt" p.o. Travnik, od 11. decembra 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Nerro doo Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Nerro doo Sarajevo, od 17. augusta 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.