Fana doo Srebrenik

Fana doo Srebrenik

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Fana doo Srebrenik, od juna 2022. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.