Stari tradicionalni zanat ALMADERM Kladanj

Stari tradicionalni zanat ALMADERM Kladanj

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Stari tradicionalni zanat ALMADERM Kladanj, od 19. novembar 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.