Svaka kriza predstavlja šansu

Svaka kriza predstavlja šansu

Portal Halal Magazin u narednom periodu donosi razgovore sa stručnjacima koji učestvuju u halal certificiranju, menadžerima iz kompanija koji su halal proizvođači, istraživačima, novinarima u kontekstu pandemije korona virusa, ramazana i afirmacije prava halal potrošača.

Valdet Peštalić je zasigurno jedno od prepoznatljivih i zaštitnih lica Agencije za certificiranje halal kvalitete sa sjedištem u Tuzli. Naime, Peštalić je dio Agencije od početka njenog rada 2005. godine i obnaša funkciju šefa odjela za edukaciju.

Razgovarao: Voloder Sanadin

Halal Magazin: U kineskom jeziku kriza i šansa su jedna riječ. Ovo sam naučio od vas na jednoj od edukacija koje ste realizovali u Kulturnom centru Kralj Fahd prije desetak godina. Kako nam pandemija korona virusa da bude prilika umjesto kriza?

Peštalić: Svaka kriza predstavlja šansu. U suštini svaka promjena predstavlja krizu. Jedina situacija kada promjena ne predstavlja krizu jeste onda kada mi sami kreiramo promjenu i upravljamo tom promjenom. Tada promjena ne predstavlja krizu. Planiranje je ključno u kreiranju i upravljanjnu promjenama. U dinamičnom okruženju u kom mi živimo i radimo promjene su svakodnevne. Što budemo bolje pripremljeni i fleksibilniji to ćemo, ako Bog da, lakše odgovoriti na izazove promjena.

Ovo vrijeme pandemije može da bude naša prilika za razmišljanje o tome zašto postojimo i koja je naša uloga u životu te da li naš način rada i djelovanja je u skladu sa našom misijom. Možemo razmisliti kako poboljšati svoje djelovanje u svim sferama života. Možemo (re)definirati svoje životne ciljeve. Također, iako tokom pandemije moramo držati distancu ovo nam je prilika da se približimo Bogu, zatim sebi, svojoj porodici, kolegama, komšijama…

Ovo nam je prilika da posmatramo prirodne ljepote koje zbog životne dinamike nismo dovoljno primjećivali. Pročitati dobru knjigu, pogledati dobar video, pročitati motivirajuću poruku, poslati poruku podrške dragoj osobi…

Halal Magazin: Krizna vremena zahtjevaju adekvatne odgovore. Koliko su halal proizvođači spremni da odgovore izazovima kriznih stanja i da pravilno komuniciraju prema javnosti i potrošačima?

Peštalić: Halal certificirane kompanije su veoma dobro odgovorile na izazove koje sa sobom donose ova krizna vremena. Uzimajući u obzir da se većinom radi o proizvođačima hrane, bitno je da proizvodnja i snabdijevanje tržišta ide nesmetano i kontinuirano.

Određeni broj proizvođača halal hrane se odlučio i na direktnu distribuciju svojih proizvoda na kućne adrese što je olakšalo snabdijevanje potrošača. Veliki broj halal certificiranih kompanija je pokazao društvenu odgovornost i u vrijeme pandemije pružio podršku onima kojima je ona sada najpotrebnija.

Halal Magazin: Vaša poruka za halal potrošače?

Peštalić: Uzimajući u obzir da je jedan od razloga pojave virusa COVID 19 bio konzumiranje određenih životinja sada vidimo zašto je bitno pridržavati se uputa koje nam je Allah dž.š. uputio u Kur’anu te kroz hadise dodatno pojasnio naš poslanik Muhammed a.s.

Konzumiranjem halal hrane štitimo svoje zdravlje i jačamo imunitet našeg organizma. Ukoliko analiziramo hranu koja se pominje u Kur’anu (med, nar, smokva, maslina, grožđe, morska riba, …) vidimo da se radi o hrani koju preporučuju savremeni nutricionisti.

Halal hrana je sinonim za zdravu, sigurnu i dodatno provjerenu hranu. Konzumenti halal hrane su muslimani i nemuslimani jer sve što je po halalu dozvoljeno za konzumiranje dozvoljeno je i pripadnicima drugih religija. Posebno bih htio naglasiti povjerenje potrošača u domaće halal certificirane proizvode jer kupovinom tih proizvoda mi omogućujemo opstanak i razvoj naše halal industrije.

(Halal Magazin)