Jelovnici u ustanovama KS-a moraju se prilagoditi tradicionalnim i vjerskim običajima korisnika

Jelovnici u ustanovama KS-a moraju se prilagoditi tradicionalnim i vjerskim običajima korisnika

Vlada Kantona Sarajevo, na današnjoj sjednici, donijela je zaključak kojim se nalaže svim organima uprave, upravnim organizacijama, javnim ustanovama i preduzećima (škole, zdravstvene i ustanove socijalne zaštite i dr.) čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a koja pružaju usluge ishrane, da prilagode jelovnike tradicionalnim i vjerskim običajima građana.

Poslije Oružanih snaga, ovo je prva sistemska odluka koja uređuje prava konzumenata na hranu u skladu sa vjerskim opredjeljenjem.

"Obaveza je da, uvažavajući Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH i poštujući tradicionalne zahtjeve nacionalnih i vjerskih običaja (halal proizvodi, halal klanje, košer hrana, posna hrana u skladu sa kanonskim propisima Srpske pravoslavne crkve, vegetarijanska hrana i sl.), normativno propišu da se u dane posta osigurava korisnicima obroka - licima koja izraze za tim želju, da se tekući i/ili suhi obrok priprema i dijeli prema tradicionalnim običajima vjere, da se organizacija ishrane u vrijeme vjerskih praznika usklađuje sa nacionalnim i vjerskim specifičnostima, da se ishrana organizira na način da se ispoštuje vjerski propis i redovita ishrana, da se asortiman i norme potrošnje artikala ishrane usklađuju sa vjerskim običajima, uz uvjet da se ne naruši energetska vrijednost obroka na štetu tih lica" - saopšteno je na internet stranici Vlade Kantona.

Imajući u vidu činjenicu da je za usklađivanje normativnih akata u skladu sa predloženim zaključkom potrebno određeno znanje vjerskih propisa i običaja u ishrani za vjernike, nosiocima aktivnosti iz ovog zaključka preporučuje se konsultacija sa nadležnim crkvama i vjerskim zajednicama.

Direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete Damir Alihodžić za Preporod.info je rekao da ih raduje ova odluka koju je donijela vlada Kantona Sarajevo "i smatram da je ona jako važna, jer omogućava korisnicima institucija pravo na korištenje i konzumiranje hrane u skladu sa njihovim vjerskim propisima. Nakon što se pojavila ova inicijativa održali smo sastanak sa Ministarstvom za rad socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvom financija KS na kome su prezentirani propisi halala, i mogućnost osigirunja i dostupnosti halal proizvoda za ove potrebe. Nadamo se da će i ostali kantoni slijediti ovaj primjer", rekao je Alihodžić i dodao da će ovakva odluka biti od velike pomoći konzumentima koji svoju ishranu baziraju na principima halala.

Rok za donošenje novih ili usklađivanje podzakonskih akata je 90 dana od dana donošenja zaključka Vlade.

(preporod.info)