Agencija i Tehnološki fakultet u Tuzli potpisali protokol o saradnji

Agencija i Tehnološki fakultet u Tuzli potpisali protokol o saradnji

Dana, 27. januara 2020. godine, u prostorijama Univerziteta u Tuzli svečano je potpisan protokol o stručno-tehničkoj i naučno-obrazovnoj saradnji između Agencije za certificiranje halal kvalitete i Tehnološkog fakuteta Univerziteta u Tuzli. Protokol su svečano potpisali direktor Agencije, mr. Damir Alihodžić i dekan Tehnološkog fakulteta dr. sci. Sead Ćatić.

Na osnovu zajedničkih utvrđenih interesa strane ovim protokolom uspostavljaju stručno-tehničku i naučno-obrazovnu saradnju u okviru stručnih, naučnih i obrazovnih oblasti kojima se bave dvije institucije, kao i organiziranje zajedničkih edukacija iz područja tehničke kontrole kvaliteta hrane, nutricionizma u cilju potpunijeg korišćenja raspoloživih tehničkih, materijalnih i kadrovskih resursa.

 

Ovim protokolom navedene institucije su izrazile spremnost za saradnju i zajedničko učešće u projektima od obostranog interesa kao i pružanje podrške u drugim aktivnostima pojedinih institucija.