Alihodžić o odluci Poljske o zabrani izvoza halal mesa: BiH se mora okrenuti alternativnim tržištima i osloniti na domaću proizvodnju

Poljska je donijela zakon čime se približila ukidanju svoje industrije košer i halal mesa vrijedne 1,8 milijardi dolara u izvozu. Zakon, koji će stupiti na snagu 2025. godine, a čiji konačni tekst nije objavljen, zabranjuje klanje životinja bez prethodnog omamljivanja. Iznimka…

Novi halal sladoledi na tržištu

Agencija za certificiranje halal kvalitete obavještava javnost i halal potrošače da je kompanija Crystal Ice doo Prozor – Rama uspješno okončala postupak halal certifiicranja shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010. Kompanija se bavi proizvodnjom leda i sladoleda. Procesom halal certificiranja…

Glavni pretres: "Svjetski dan hrane"

Povodom Svjetskog dana hrane, u programu Radio Bir u izdanju otvorenog programa "Glavni pretres" govoreno je o hrani. Svjetski dana hrane proglašen je 1979. godine na konferenciji Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu. Gosti ove emisije u studiju bili prof.…

Halal - sinonim za zdravu hranu: Više od 7000 halal proizvoda u marketima širom BiH

Potražnja za halal proizvodima u svijetu sve više raste, a tako je i u Bosni i Hercegovini. Od nekada sasvim nepoznatog halal standarda došli smo u situaciju da je sasvim normalno i lahko u marketima pronaći halal proizvode. Agenciju za…

Svjetski dan hrane: Nekad smo pazilu na mrvu, a danas u BiH bacimo 500 tona hrane dnevno

Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu osnovana je 16. oktobra 1945. godine, a u spomen na taj datum, ova organizacija je 1979. godine proglasila Svjetski dan hrane, ističući da je hrana preduslov ljudskog opstanka i blagostanja te temeljna ljudska potreba.…

Aščinica „Saray“ prvi halal certificirani restoran u Hercegovini

Uspješnu implementaciju zahtjeva Halal standarda i Vodiča za halal certificiranje turističko-ugostiteljskih objekata okončala je Aščinica „Saray“ iz Mostara. Prema kategorizaciji Aščinica „Saray“ je ispunila zahtjeve iz kategorje HALAL RESTORAN što podrazumijeva da je cjelokupan objekat obuhvaćen halal certificiranjem.