Certificiranje halal kvalitete u 2020. godini

Godina iza nas, generalno gledajući, pamtit će se po pandemiji COVID-19 koja je uzrokovala mnoge nevolje i nedaće, individualno i kolektivno. Pandemija je uzrokovala veliki broj žrtava, a krizom je pogođena privreda i ekonomija u većini zemalja u svijetu. Najviše…

Proizvodi kompanije Jaffa doo Crvenka halal certificirani

Agencija za certificiranje halal kvalitete obavještava javnost i halal potrošače da je kompanija Jaffa doo Crvenka uspješno implementirala zahtjeve Halal standarda BAS 1049:2010. Halal certificiranjem obuhvaćene su različite proizvodne linije i proizvodi kompanije Jaffa u Crvenki i Kikindi.

Halal certificirano pet novih kompanija

Agencija za certificiranje halal kvalitete obavještava javnost i halal potrošače da su proces halal certificiranja uspješno okončale kompanije Mljekara Smajić doo Čelić, D-Inženjering doo Sarajevo, Sines doo Brčko, „Vesela Farma“ Živnice i Udruženje porodica „PREC“ Živinice.

Pčelarstvo Velagić u sistemu halal certificiranja

Stari tradicionalni obrt „Velagić“ Tuzla ili poznatiji kao „Pčelarstvo Velagić“ uspješno je okončao implimentaciju zahtjeva Halal standarda BAS 1049:2010 u svojoj proizvodnji. Halal certifikat vlasniku kompanije, gospodinu Feridu Velagiću uručio je direktor Agencije, mr. sci. Damir Alihodžić.

Alihodžić o odluci Poljske o zabrani izvoza halal mesa: BiH se mora okrenuti alternativnim tržištima i osloniti na domaću proizvodnju

Poljska je donijela zakon čime se približila ukidanju svoje industrije košer i halal mesa vrijedne 1,8 milijardi dolara u izvozu. Zakon, koji će stupiti na snagu 2025. godine, a čiji konačni tekst nije objavljen, zabranjuje klanje životinja bez prethodnog omamljivanja. Iznimka…

Novi halal sladoledi na tržištu

Agencija za certificiranje halal kvalitete obavještava javnost i halal potrošače da je kompanija Crystal Ice doo Prozor – Rama uspješno okončala postupak halal certifiicranja shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010. Kompanija se bavi proizvodnjom leda i sladoleda. Procesom halal certificiranja…