European Association of Halal Certifiers (AHC-Europa)

European Association of Halal Certifiers (AHC-Europa)

European Association of Halal Certifiers (AHC-Europa) je islamska, nezavisna, neprofitna i nevladina (NVO) institucija osnovana s ciljem razvijanja saradnje i koordiniranja aktivnosti između članica Asocijacije, te da bude referentna institucija u Evropi za pitanja halala za treće strane.

 

Deset evropskih halal certifikacijskih organizacija osnovale su u Briselu 09. marta 2010. godine European Association of Halal Certifiers: AHC-EUROPE (Evropska asocijacija halal certifikatora).

Aktivnosti na uspostavljanju ove Asocijacije započele su 24. septembra 2009. godine kada je organiziran prvi zvanični sastanak halal certifikacijskih organizacija iz Belgije, Bosne i Hercegovine, Francuske, Njemačke, Španjolske, Holandije, Turske i Velike Britanije. Sjedište AHC-EUROPE će biti u Briselu.

Na osnivačkom sastanku AHC-Europe usvojeni su sljedeći principi:


1. European Association of Halal Certifiers (AHC-Europa) je islamska, nezavisna, neprofitna i nevladina (NVO) institucija osnovana s ciljem razvijanja saradnje i koordiniranja aktivnosti između članica Asocijacije, te da bude referentna institucija u Evropi za pitanja halala za treće strane.


2. European Association of Halal Certifiers (AHC-Europa) ima za cilj unaprjeđenje razumijevanja Halala i Tayyiba (dozvoljeno i zdravo), kao i unaprjeđenja kvaliteta u poslovima halal certificiranja u Europi radi obezbjeđenja halal statusa za proizvode.


3. European Association of Halal Certifiers (AHC-Europa) podržava osnivanje i razvoj europskih i međunarodnih halal institucija koja će se baviti pitanjima halala uključujući standardizaciju, edukaciju, osposobljavanje, akreditaciju i druga pitanja.


Za prvog predsjedavajućeg Asocijacijom AHC-Europa izabrana je certifikacijska organizacija Halal Control iz Njemačke.