Održan radni sastanak sa Agencijom iz Novog Pazara

Održan radni sastanak sa Agencijom iz Novog Pazara

U dvodnevnoj radnoj posjeti Agenciji za certificiranje halal kvalitete boravili su predstavnici Agencije za sertificiranje halal kvaliteta iz Novog Pazara. Radni sastanak je upriličen u povodu promjene  u rukovodstvu Agencije za sertificiranje halal kvaliteta iz Novog Pazara. Naime, nedavno je Mešihat Islamske zajednice u Srbiji donio odluku da na poziciju v.d. direktora Agencije iz Novog Pazara imenuje dr. Envera-ef. Gicića a na poziciju predsjednika Upravnog odbora Agencije imenovan je mr. Harun-ef. Eminagić.

Direktor Agencije, dr. Damir Alihodžić zajedno sa saradnicima predstavio je novoizabranom rukovodstvu Agencije iz Novog Pazara dosadašnji rad i postignute rezultate. Pored toga prisutni su se upoznali sa metodologijom halal certificiranja, nadzora i kontrole halal certificiranih kompanija. Također, usaglašene su aktivnosti koje će ove dvije ustanove zajednički realizirati u narednom periodu.

Uzimajući u obzir veličinu i značaj regionalnog i svjetskog halal tržišta, interes za halal  certificiranje kompanija sa područja Srbije je sve veći. U narednom periodu očekuje se i značajniji razvoj halal turizma u Srbiji što će rezultirati i većim brojem hotela, restorana, turističkih agencija i drugih zainteresiranih koji će svoje usluge uskladiti sa zahtjevima standarda u oblasti halal turizma i ugostiteljstva.