Potpisan MOU između Agencije i HCO iz Engleske

Potpisan MOU između Agencije i HCO iz Engleske

Agencija za certificiranje halal kvalitete i Halal Certification Organisation (HCO) iz Engleske potpisale su Memorandum o međusobnom priznavanju i zajedničkom radu u poslovima od zajedničkog interesa. Memorandum su svečano potpisali direktor Agencije, mr. Damir Alihodžić, tehnički direktor HCO, dr. Amer Rashid i menadžer kvaliteta, dr. Mah Hussain-Gambles.

Halal certificiranje i nadzor halal proizvodnje u kompanijama, auditi i recertifikacija halal certificiranih kompanija te edukacije su aktivnosti koje su obuhvaćene i definirane su ovim memorandumom. Ovom saradnjom proširit će se polje djelovanja i olakšati proces halala certificiranja a kompanijama će se omogućiti da svoje proizvode plasiraju na različita tržišta koja zahtjevaju halal certifikat od priznatog halal certifikacijskog tijela.