ZAVRŠENA OBUKA ČETVRTE GENERACIJE AUDITORA AGENCIJE

ZAVRŠENA OBUKA ČETVRTE GENERACIJE AUDITORA AGENCIJE

Agencija za certificiranje halal kvalitete je u periodu od 02. do 03. jula 2022. godine uspješno organizirala obuku četvrte generacije auditora halal kvalitete. Obuci, koja je organizirana u prostorijama Behram-begove medrese u Tuzli, prisustvovali su kandidati sa područja BiH.

Cilj obuke bio je educirati kandidate o zahtjevima Halal standara BAS 1049:2010 i drugih kompatibilnih halal standarda te obučiti kandidate za ocjenjivanje usklađenosti implementacije zahtjeva navedenih halal standarda u proizvodnim pogonima kompanija.

Kandidati su imali priliku da slušaju predavanja, prezentacije i učestvuju u radionicama i diskusijama. Predavači i treneri su bili dr. Ahmed Hatunić, prof. dr. Midhat Jašić, dr. Mirsad Arnautalić, mr. Damir Alihodžić, dr.vet.med. Emina Karavdić, Valdet Peštalić, Vildana Džafić, Almir Alić i Kemal Sejranić a koji su govorili na teme:

 - Uloga i značaj Agencije za certificiranje halal kvalitete

- Islamski propisi o hrani

-  Procedura halal certificiranja

- Halal standard BAS 1049:2010 i drugi halal standardi

- Tehnološki aspekti kontrole proizvodnje halal hrane

- Halal status aditiva

- Halal u industriji mesa i mesnih prerađevina

- Halal kozmetika, sredstva za ličnu higijenu, lijekovi i dodaci prehrani

- Pravilinik o auditu halal kvalitete

- Uzorkovanje i analiza sirovina i proizvoda na licu mjesta i u ovlaštenima laboratorijama

- HrACCP analiza

- Umjeće komuniciranja, timski rad i donošenje odluka

- Radionice (praktična primjena znanja iz oblasti halala)

Obuku je uspješno završilo 37 auditora kojima su dodjeljeni certifikati za auditore Agencije.

"U narednom periodu auditori halal kvalitete će biti angažovani da putem najavljenih i nenajavljenih audita Agencije provjeravaju da li se poštuju zahtjevi Halal standarda u proizvodnji halal proizvoda i u sektoru pružanja usluga halal kvalitete" - rekao je gospodin Valdet Peštalić, šef odjela za edukaciju.

„Agencija za certificiranje halal kvalitete kontinuirano radi na unapređenju ljudskih resursa kako bi bila u mogućnosti da adekvatno odgovori na rastuće zahtjeve zainteresiranih kompanija i krajnjih potrošača. Nova generacija auditora halal kvalitete će doprinijeti kvalitetu  obimu naših usluga. U narednom periodu naša Agencija će biti u mogućnosti da pruži podršku našim islamskim zajednicama u dijasori u procesu halal certificiranja na područjima u kojima žive i rade naši građani u dijaspori.“ – istakao je mr. Damir Alihodžić, direktor Agencije.

„Pohađanje obuke za auditore halal kvalitete bila je moja velika želja. Sretna sam što sam dobila priliku da je ispunim. Proveli smo dva jako dinamična dana sa mnogo novih i korisinih informacija, a neka znanja smo „osvježili“. Pažnja i fokus učesnika i nakon 7-8 sati predavanja govori o kvaliteti, kako predavača, tako i prezentiranih tema. Drago mi je što sam postala dio vaše porodice i nadam se da ću kao auditor halal kvalitet uspješno odgovoriti na očekivanja Agencije“ – izjavila je Merjem Mlaćo, učesnica obuke.