Balkan Travel Services - novi halal tour operator u BiH

Balkan Travel Services - novi halal tour operator u BiH

Uspješno implementiranje zahtjeva Halal standarda BAS 1049:2010 i Vodiča za halal certificiranje turističko-ugostiteljskih objekata okončala je turistička agencija Balkan Travel Sevices doo Mostar.  

Turističkoj agenciji Balkan Travel Services uručen je certifikat iz kategorije Halal Friendly za pripremu i implementaciju turističkih aranžmana za halal turiste.

 

U svojoj ponudi, Balkan Travel Services nudi aranžmane koji ispunjavaju zahtjeve Halal standarda i Vodiča za halal certificiranje turističko – ugostiteljskih djelatnosti a koji se odnose na putovanje, smještaj, pripremu i posluživanje hrane za halal turiste. Osoblje ove agencije koje će biti uključeno u pripremu i implementaciju turističkih aranžmana za halal turiste je dodatno educirano u oblasti halal turizma kako bi bilo u mogućnosti odgovoriti na zahtjeve halal turista.

 

„Bosna i Hercegovina je atraktivna turistička destinacija tursitima sa istoka i zapada. Halal certificiranjem turističkih agencija koje pružaju halal aranžamane omogućuje se pružanje adekvatnih i kvalitetnih halal usluga turistima koje se odnose na putovanje, smještaj, pripremu i posluživanje halal hrane, obavljanje vjerskih obreda, sportsko-rekreativnih aktivnosti, zdravstvenih usluga i drugih aktivnosti čiji su zahtjevi definirani Halal standardom i Vodičem za halal certificiranje turističko – ugostiteljskih djelatnosti.  Također, bitno je naglasiti da određeni broj turističko-ugostiteljskih objekata (hotela i restorana) samoinicijativno ističu da su halal iako njihove usluge nisu halal certificirane što dovodi do obmane potrošača što je nedopustivo i zakonski kažnjivo. Ovakav način neodgovornog ponašanja pojednih objekata može negativno da utiče na imidž Bosne i Hercegovine kao poželjne turističke destinacije za halal turiste. Turističke agencije koje uspješno prođu proces halal certificiranja bit će u mogućnosti halal turistima ponuditi odgovarajuću uslugu halal kvaliteta. Nadamo se da će to potaknuti ugostitelje sa područja Visokog, Travnika, Jajca, Mostara, Bihaća ... da svoje usluge usklade i certificiraju u skladu sa zahtjevima halala kako bi adekvatno odgovorili na zahtjeve halal turista koji posjećuju BiH“ – rekao je direktor Agencije, mr. Damir Alihodžić.