Seminar: Upotreba palminog ulja

Seminar: Upotreba palminog ulja

Malezija trenutno proizvodi oko 40% od svjetske proizvodnje palminog ulja i čini 44% svjetskog izvoza. Malezijski palmino ulje je izvozi u više od 150 zemalja. Kao jedan od najvećih proizvođača i izvoznika palminog ulja i proizvoda na bazi palminog ulja, Malezija ima važnu ulogu u snadbijevanju globalnih potreba za jestivim uljem i masta.

Evropa je jedan od glavnih destinacija za plasman palminog ulja i očekuje se povećanje potraže za palminim uljem na tom području. Promocija i prezentacija tržišnih potencijala u Europi, sa fokusom na Balakan, održat će se u periodu od 31. augusta do 06. septembra 2016. godine u Zagrebu i Sarajevu pod naslovom: MALAYSIAN PALM OIL NETWORKING SEMINAR.

Više informacija dostupno je na www.palmoileurope.eu.