Piljan komarc doo Boljevci

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Piljan komerc doo Boljevci, od 04. aprila 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Evliya Sekerleme San Konya

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Evliya Sekerleme San (Konya, Turska), od 24. januara 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Koteks doo Tešanj

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Koteks doo Tešanj, od 06. februara 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Patent Co. doo Mišićevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Patent Co. doo Mišićevo, od 09. januara 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Njam Njam doo Prnjavor

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Njam Njam doo Prnjavor, od 24. novembra 2019. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Par Pak doo Zemun

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Par Pak doo Zemun, od 23. febrara 2019. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.