Brojler doo Sarajevo

Brojler doo Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Brojler doo Sarajevo, od 09. jula 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.