Milorad Vuković Poljoprivredno gazdinstvo Trnjaci

Milorad Vuković Poljoprivredno gazdinstvo Trnjaci

Obavještavamo halal potrošače da Poljoprivredno gazdinstvo Milorad Vukovic Trnjaci od 17. oktobar 2018. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.