Organizirana edukacija za kompaniju Pestrid doo Bilje

Organizirana edukacija za kompaniju Pestrid doo Bilje

U prostorijama Agencije za certificiranje halal kvalitete u periodu 09. - 10. januar 2023. godine organizirana je edukacija za konsultante halal kvalitete za kompaniju Pestrid doo Bilje.

Cilj edukacije je bio osposobiti osoblje kompanije za pružanje usluga kompanijama koje implementiraju zahtjeve Halal standarda u oblasti prehrambene industrije, lijekova, kozmetike, dodataka prehrani, turizma, i dr. Stručni tim Agencije je kroz prezentacije i diskusiju upoznao predstavnike kompanije Pestrid sa halal zahtjevima i specifičnostima pojedinih grana industrije.

 

Kompanija Pestrid d.o.o. osnova na je 1990. godine i bavi se poslovima: dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije u javnozdravstvenoj i komunalnoj higijeni, veterini te zaštiti bilja i uskladištenh poljoprivrednih proizvoda; usluge fumigacije te uvođenje i kontrolu HACCP sustava. Dvodnevnoj edukaciji za konsultante halal kvalitete prisustvovao je direktor i uposlenici kompanije Pestrid.

U okviru svojih usluga, kompanija Pestrid će u narednom periodu biti u mogućnosti da ponudi usluge halal konsaltinga kompanijama koje žele da implementiraju zahtjeve Halal standarda u svojim proizvodnim pogonima.