Zaključci sa World Halal Summit 2022 Istanbul

Zaključci sa World Halal Summit 2022 Istanbul

U Istanbulu je od 24. do 26. novembra 2022. godine, održan World Halal Summit 2022. Samit je okupio predstavnike kompanija, certifikacijskih i akreditacijskih tijela, ekperte, naučnike, stručnjake i druge aktere iz oblasti halal industrije iz 97 zemalja. Učesnicima se obratilo 67 predavača iz 16 zemalja koji su govorili o temama iz oblasti halal standardizacije, akreditacije, turizma, halal life-style, farmacije, laboratorijskih analiza, ambalažnog materijala, te islamske ekonomije i bankarstva.

Bosna i Hercegovina je imala predstavnike  i predavače na ovogodišnjem World Halal Summit. Direktor Agencije, mr. Damir Alihodžić, u ulozi dopredsjednika Asocijacije halal certifikacijskih tijela (AHAC), govorio je na temu: „Kompleksnost akreditacijskih šema u različitim zemljama“. Dr. Midhat Jašić član UO Agencije za certificiranje halal kvalitete održao je predavanje na temu: „Pouzdanost imunohromatografiskih brzih testova u detekciji svinjskih sastojaka“. Također, dr. Benjamin Muhamedbegović, profesor Tehnološkog fakuleta u Tuzli i stručni saradnik Agencije govorio je na temu: „Pakovanje u procesu halal certificiranja hrane“.  

Organizacijski odbor World Halal Summit-a donio je sljedeće zaključke:

1. WHS promoviše zajednički rad i razvoj novih zajedničkih halal standarda pod okriljem Instituta za standarde i mjeriteljstvo Organizacije islamske kooperacije (OIC/SMIIC) koji surađuje sa Međunarodnom islamskom fikh akademijom (IIFA) i implementaciju postojećih OIC/SMIIC halal standarda od strane organizacija članica OIC i organizacije čije zemalje nisu članice OIC-a,

2. WHS naglašava važnost halal certifikacije i halal akreditacije kao važnog i osnovnog dijela infrastrukture halal kvaliteta.

3. WHS promoviše alat za procjenu globalnog halal ekosistema u različitim halal sektorima.

4. WHS podstiče hitnu potrebu za uspostavljanjem jedinstvene halal akreditacije i šeme certificiranja zasnovane na standardima OIC/SMIIC koje bi otklonile sve složenosti i tehničke barijere u halal trgovini i postizanju zajedničkog razumijevanja u ovoj oblasti,

5. WHS ističe potrebu korištenja modernih tehnologija i inovativnih metoda u kontroli halal klanja životinja.

6. WHS promovira koncept halal patenta, koji ima za cilj da pomogne da se inovacije vezane za halal patentiraju lakše u zemljama OIC-a, poput koncepta zelenog patenta.

7. WHS promoviše inovacije u proizvodnji halal farmaceutskih proizvoda, vakcina, bioloških proizvoda, ekscipijenta i enzima kao vitalnog procesa u halal farmaceutskim proizvodima,

8. WHS  naglašava važnost testova autentičnosti i metoda testiranja za otkrivanje nehalal sastojaka u svim svojim različitim oblicima metoda instrumentalne analize i kompleta za detekciju koji će poboljšati osiguranje halal kvaliteta,

9. WHS naglašava da se razmotri uvođenje „dobrog i kvalitetnog“ u halal industriji i iskazuje potrebu za istraživanje problema koji se pojavljuju kao što je problem različitih alternativa za meso.

10. WHS ističe važnost halal lanca nabavke i studija povezane s njim kao važne korake u osiguravanju halal kvalitete prehrambenih proizvoda,

11. WHS promovira implementaciju OIC/SMIIC 9:2019 - Halal standard za usluge halal turizma

12. WHS ističe važnost održivosti u halal turizmu,

13. WHS pozdravlja napore halal certifikacijskih tijela u nemuslimanskim zemljama koja ulažu u održivost i razvoj halal industrije

14. WHS ističe važnost islamskog sektora finansija i marketinga kao inicijatora i pobornika halal industrije, i zahtijeva da se iskustva iz oblasti halala iz svake zemlje predstave radi učenja iz iskustva drugih,

15. WHS podsjeća na važnost svijesti i održivosti u halalu i zdravom životu,

Organizacijski odbor World Halal Summit-a se zahvaljuje svim organizatorima, govornicima, simpatizerima, izlagačima i učesnicima na njihovom doprinos u organizaciji ovog događaja te preporučuje da se zaključci prezentiraju političkim predstavnicima, vjerskim službenicima, proizvođačima, pružaoci usluga, naučnim i akademskim zajednicama, halal certificijskim tijelima, akreditacijskim, standardizacijskim i finansijskim institucijma, trgovinskim i turističkim komorama, te drugim zainteresiranim stranama stoji u zaključku.