Održana edukacija za uposlenike fabrike šećera „Studen – Agrana“

Održana edukacija za uposlenike fabrike šećera „Studen – Agrana“

U protekloj sedmici, Agencija za certificiranje halal kvalitete je u prostorijama kompanije Studen – Agrana doo Brčko organizirala edukaciju za interne auditore ove kompanije. Edukaciji su prisustvovali predstavnici menadžmenta i uposlenici kompanije koji su zaduženi za kontrolu i nadzor proizvodnje. Predavači na obuci bili su Valdet Peštalić, šef odjela za edukaciju u Agenciji i dr. Mirsad Arnautalić, stručni saradnik Agencije.

 

Ovo je prva šećerana u Bosni i Hercegovini koja ulazi u proces halal certificiranja.

 

Nakon edukacije, uposlenici kompanije će raditi na implementaciji zahtjeva halal standarda u proizvodnim pogonima i izradi sistemske dokumentacije kako bi ispunili zahtjeve halal kvalitete.