Usvojen nacrt izmjena i dopuna Halal standarda BAS 1049

Usvojen nacrt izmjena i dopuna Halal standarda BAS 1049

U četvrtak, 03. novembra 2022. godine u hotelu Senad od Bosne na jezeru Modrac (Lukavac) održana je 36. redovna sjednica Tehničkog komiteta za  hranu - BAS/TC 43.  Oragnizator sastanka bio je Institut za standardizaciju BiH, a domaćin Agencija za certificiranje halal kvalitete BiH.

 Glavna tema sastanka je bila revizija izvornog standarda BAS 1049:2010 Halal hrana -  zahtjevi i mjere.

Bosna i Hercegovina je prva u Evropi registrirala nacionalni Halal standard i na taj način uredila oblast halal standardizacije. Naš standard su preuzele i neke od zemalja u okruženju i primjenjuju ga na svom području.

U oblasti halal standardizacije periodično dolazi do određenih izmjena vezano za zahtjeve halal kvalitete tako da je neophodno izvršiti reviziju osnosno dopunu standarda. Najveće promjene, u prethodnom periodu, su se desile u oblasti halal certificiranja usluga turizma i ugostiteljstva.

„Članovi tehničkog komiteta zajedno rade na poboljšanju i usklađivanju novih zahtjeva standarda kako bi pomogli razvoju bosanskohercegovačke ekonomije, tj. tržištu roba i usluga u cijelini i na taj način uklanjajuju tehničkih barijara u trgovini te jačaju položaja Bosne i Hercegovine na globalnom tržištu. Agencija i predstavnici Instituta za standardizaciju BiH uključeni su u razvoj i prate donošenje standarda pri Institutu za standarde i metrologiju Islamskih zemalja - OIC/SMIIC što je od velikog značaja za međunarodnu trgovinu kako bi se omogućilo organizacijama koje su certificirane u skladu sa halal standardom nesmetan pristup tržištu sa velikim brojem korisnika halal proizvoda/usluga“  rekla je gospođa Sanela Avdagić- Tanković, predsjednica Tehničkog komiteta za hranu BAS/TC 43.

Institut za standardizaciju i mjeriteljstvo (SMIIC) Organizacije islamske kooperacije (OIC) je institucija koja se bavi usklađivanjem i donošenjem novih standarda, te otklonjanju barijera u trgovini između zemalja OIC. Pored toga SMIIC se bavi izradom šema certificiranja i akreditiranja u svrhu efikasnije trgovinske razmjene između država članica.

Bosnaskohercegovački halal standard BAS 1049 prvi je europski registrirani halal standard, a drugi u svijetu. Halal standard BAS 1049 je korišten kao referentni dokument prilikom izrade halal standarda za hranu Instituta za standarde i metrologiju Islamskih zemalja pod nazivom OIC/SMIIC 1:2019 – General Requirements for Halal Food. 

Halal standard definiše jasne kriterije za velike, srednje i male kompanije/preduzeća pri procesu implementacije zahtjeva halal kvalitete. Halal standardom se definiraju zahtjevi koje kompanija treba ispuniti kako bi proizvod/usluga mogao dobiti status - halal (dozvoljen). Na osnovu halal standarda je razvijen i uspostavljen cjelokupni sistem halal certificiranja proizvoda i usluga. Pravila i zahtjevi koji se primjenju u procesu implementacija i certificiranja istovjetna su u Bosni i Hercegovini, Maleziji, Kataru ili bilo kojoj drugoj zemlji.