Halal Friendly certificirana putnička agencija Balkantour

Halal Friendly certificirana putnička agencija Balkantour

Agencija za certificiranje halal kvalitete obavještava javnost da je putnička agencija Balkantour doo Sarajevo uspješno implementirala zahtjeve Halal standarda BAS 1049:2010 i Vodiča za halal certificiranje turističko-ugostiteljskih objekata.

 

Putničkoj agenciji Balkantour, koja se bavi organiziranjem i prodajom turističkih aranžmana, uručen je certifikat iz kategorije Halal Friendly za pripremu i implementaciju turističkih aranžmana za halal turiste.

 

Potrebno je istaknuti da je sve veći broj turista koji posjećuju BiH i region a koji zahtijevaju turističko – ugostiteljske usluge koje su u skladu sa zahtjevima halal kvalitete. Balkantour će u svojoj ponudi imati aranžmane koji ispunjavaju zahtjeve Halal standarda i Vodiča za halal certificiranje turističko – ugostiteljskih djelatnosti a koji se odnose na putovanje, smještaj, pripremu i posluživanje hrane za turiste koji to zahtjevaju. Osoblje Balkantoura koje će biti uključeno u pripremu i implementaciju turističkih aranžmana za halal turiste je dodatno educirano u oblasti halal turizma kako bi bilo u mogućnosti odgovoriti na zahtjeve halal turista.

 

Uzimajući u obzir rast interesa halal turista za posjetu BiH i regionu raste i potreba za halal certificiranim turističkim agencijama koje su u mogućnosti ponuditi adekvatnu i kvalitetnu uslugu.