Fana doo Srebrenik

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Fana doo Srebrenik, od juna 2022. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Lily Travel DMC Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da turistička agencija "LILY TRAVEL DMC" Sarajevo, od septembra 2022. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010 i Vodiča za halal certificiranje turističko-ugostiteljskih objekata. 

OR Mesnica "BEŠIREVIĆ" Tuzla

Obavještavamo halal potrošače da OR Mesnica "BEŠIREVIĆ" Tuzla, od maja 2022. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Agro Mont doo Nikšić

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Agro Mont doo Nikšić "PJ Farma Martinići", od januara 2022. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Mlekara Maestro doo Sakule

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Mlekara Maestro doo Sakule, od 17. januara 2022. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Stari tradicionalni zanat ALMADERM Kladanj

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Stari tradicionalni zanat ALMADERM Kladanj, od 19. novembar 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.