Investor doo BH Food Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Investor doo BH Food Sarajevo od 12. oktobra 2012. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Interšped dd Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Interšped dd Sarajevo od 24. septembra 2012. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Jukan doo Gračanica

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Jukan doo Gračanica od 22. septembra 2012. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.    

Pilkom doo Gradačac

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Pilkom doo Gradačac od 22. septembra 2012. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.  

Faveda doo Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Faveda doo Sarajevo od 13. decembra 2011. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.