Bosnet Group doo Hadžići

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Bosnet Group doo Hadžići  od 17. septembra 2015. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

TIM Smajic Komerc doo Travnik

Obavještavamo halal potrošače da kompanija TIM Smajic Komerc doo Travik od 14. decembra 2014. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

SA & JACOM doo Sarajevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija SA & JACOM doo Sarajevo od 05. juna 2013. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010. 

Lasta dd Čapljina

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Lasta dd Čapljina od 15. novembra 2014. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010. 

Company Jusuf-bej doo Visoko

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Company Jusuf-bej doo Visoko od 17. marta 2015. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.       

Pak Rampart doo Visoko

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Pak Rampart doo Visoko od 26. maj 2013. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.