Patent Co. doo Mišićevo

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Patent Co. doo Mišićevo, od 09. januara 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Njam Njam doo Prnjavor

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Njam Njam doo Prnjavor, od 24. novembra 2019. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Par Pak doo Zemun

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Par Pak doo Zemun, od 23. febrara 2019. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.  

Mlin Dukat doo Jelah

Obavještavamo halal potrošače da Mlin Dukat doo Jelah od 25. maj 2019. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Pekara Efendira doo Visoko

Obavještavamo halal potrošače da Pekara Efendira doo Visoko od 28. marta 2018. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.

Žitopromet AD Bijeljina

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Žitopromet AD Bijeljina, od 13. decembra 2018. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.