Agro Mont doo Nikšić

Agro Mont doo Nikšić

Obavještavamo halal potrošače da kompanija Agro Mont doo Nikšić "PJ Farma Martinići", od januara 2022. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.