Opća zadruga "Vlašić produkt" p.o. Travnik

Opća zadruga "Vlašić produkt" p.o. Travnik

Obavještavamo halal potrošače da Opća zadruga "Vlašić produkt" p.o. Travnik, od 11. decembra 2020. godine, nije više u sistemu nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.