Halal meso je meso životinja koje su dozvoljene po islamskim propisima, uz uslov da su pravilno hranjene i zaklane na šerijatom propisan način

Halal meso je meso životinja koje su dozvoljene po islamskim propisima, uz uslov da su pravilno hranjene i zaklane na šerijatom propisan način

Definisani su standardi vezani za higijenu opreme i alata u procesu pripreme, klanja i skaldištenja mesa.

Često se halal oznaka interpretira isključivo kao garancija da određena mesna prerađevina ne sadrži svinjsko meso, ali to nije jedino značenje te oznake. Halal meso je meso životinja koje su dozvoljene po islamskim propisima, uz uslov da su pravilno hranjene i zaklane na šerijatom propisan način. Halal ishrana životinja podrazumijeva ishranu na biljnoj bazi, bez bilo kakvih komponenata animalnog ili štetnog porijekla. Preciznije, halal je garancija da proizvod ne sadrži hormone, genetski modificirane organizme, antibiotike i druge toksične sastojke. On također garantuje vrhunske sanitarno-higijenske standarde proizvodnje te je definitivno garancija zdravstvene sigurnosti hrane.

Halal klanje također je poseban postupak kojim se obezbjeđuje halal status mesa koje je muslimanima dozvoljeno za konzumiranje u skladu s islamskim propisima. Pri tome i životinje i način izvršenog klanja moraju zadovoljiti odgovarajuće uslove poput pravila ponašanja radnika, sigurnost i higijene.

Posebna pažnja mora biti usmjerena na uslove u vezi održavanja prostora za odmor i ishranu, pregled, kao i neophodnost dobrog postupanja sa životinjama. Definisani su standardi vezani za higijenu opreme i alata u procesu pripreme, klanja i skaldištenja mesa.

Postupanje sa životinjama prije klanja:
• Očistiti životinje od velikih zaprljanja prije upućivanja na klanje.
• Životinje prije klanja mora pregledati kvalificirani veterinar kako bi potvrdio da su zdrave, odnosno da ženske jedinke nisu gravidne (steone). Za svaku životinju mora postojati popratna dokumentacija (ušna marka, pasoš).
• Usmjeravanje životinja za klanje kroz koridore do mjesta za klanje mora na human način obavljati kvalificirano osoblje (nije dozvoljen elektrošoker).
• Dozvoljeno je vezanje ili sputavanje životinje kako bi se klanje obavilo što brže i jednostavnije te kako bi se spriječilo da životinja povrijedi sebe ili osobe koje obavljaju klanje.
Osoba koja vrši klanje životinje mora biti musliman, stručno osposobljena, psihički i fizički zdrava osoba i poznavalac islamskih propisa o halal klanju. Transportovane životinje prije upućivanja na klanje moraju biti odmorne i smirene.

Da bi meso bilo halal, sam čim klanja dozvoljenih životinja podrazumijeva da životinja koja se kolje mora biti dozvoljena¸za konzumaciju i mora biti pažljivo tretirana, zdrava, živa kao i da osoba koja obavlja čin klanja mora biti musliman, psihički zdrav i osposobljen za tu aktivnost. Riječi (u ime Allaha) moraju biti izgovorene prije klanja životinja, a ovo su dodatni propisi:
• Alatka za klanje mora biti oštra i ne smije se dizati sa životinje dok se čin klanja ne okonča, a što znači dok se ne presječe dušnik, jednjak te glavne arterije i vene vratne regije.
• Klanje se vrši s prednje strane vrata.
• Ni jedan dio se ne smije otklanjati prije završetka klanja.
• Krv se mora dobro iscijediti.
• Potrebno je poduzeti odgovarajuće higijenske mjere na liniji klanja da ne bi došlo do kontaminacije mesa.

(Oslobođenje)