Halal proizvodi su simbol kvalitete, a da bi bili halal cerfiticirani moraju se poštovati ova pravila proizvodnje i distribucije

Halal proizvodi su simbol kvalitete, a da bi bili halal cerfiticirani moraju se poštovati ova pravila proizvodnje i distribucije

Ukoliko želite biti sigurni da određeni proizvod posjeduje halal certifikat, potražite “halal” oznaku na pakovanju.

Gotovo da nema čovjeka koji nije čuo za halal proizvode. Iako mnogi ovaj pojam odmah povežu sa prehrambenom industrijom, važno je napomenuti da je halal izvorno povezan sa načinom života propisan islamom, što se da zaključiti iz značenja ove riječi na arapskom jeziku. Naime, halal u prevodu znači zakonito ili dozvoljeno te se odnosi na svaku sferu života čovjeka, a obuhvata brojne proizvode poput kozmetike, lijekova, parfema, sapuna, raznih suplemenata i vitamina te paste za zube. Međutim, pogrešna je percepcija da su isključivo muslimani konzumenti halal proizvoda. Trenutno je halal jedan od najvećih trendova u ishrani, pa se halal proizvodi mogu naći na sve više prodajnih mjesta.

Halal certifikat prvo se počeo izdavati za meso 1974. godine, a skoro 19 godina kasnije, 1993. godine, halal certifikat dobija na popularnosti sa skoro 11 internacionalnih komapnija koje na svoje proizvode stavljaju oznaku „halal“. 1997. godine halal oznaka se počinje koristiti i u kozmetici te u proizvodnji lijekova.

Cilj halal norme je praćenje proizvoda od uzgoja sirovina pa sve do stola ili finalnog proizvoda. To nije samo deklarativno nego istinsko praćenje, a podrazumijeva od kontrole ishrane životinje, kako se s njima postupa, do toga kako se obrađuje finalni proizvod.
Osim hrane, halal mogu biti različite vrste proizvoda pa i djelatnosti, kao što su kozmetika, lijekovi i predmeti opće upotrebe. Također, postoji i halal bankarstvo i ugostiteljstvo pa tako i hoteli s halal certifikatom.
U halal proizvodima strogo su zabranjeni i aditivi kao što je želatin, mono i digliceridi masnih kiselina i karmin crvena boja koji mogu biti svinjskog ili porijeklom od insekata, a koji se koriste u prehrambenoj industriji. Nije dovoljno samo da proizvod ne sadrži svinjsko meso nego i da su životinje, koje su dozvoljene, hranjene biljnom hranom, bez primjesa koštanog brašna i drugih energetskih dodataka u hrani za stoku i perad kao što je svinjska mast, evidencija o eventualnom liječenju i upotrebi antibiotika jer se mogu prenijeti na ljude te da je životinja zaklana na halal način.

Šta podrazumijeva halal certifikat?

Da bi prehrambeni proizvod dobio halal certifikat, mora ispunjavati sljedeće uslove:
1. Ne sadrži muslimanima zabranjene namirnice kao što je svinjetina, svinjske prerađevine ili alkohol.
2. Način obrade proizvoda je u suglasnosti s islamskim zakonima.
3. Oprema i mašine korištene u proizvodnji moraju biti očišćene na način koji je propisan islamskim zakonom.
4. Sigurnost ljudskih života u procesu proizvodnje mora biti zagarantovana.
5. Etički način postupanja prema životinjama mora biti osiguran.

To znači da halal cerfiticirani proizvod mora imati transparentan čitav lanac proizvodnje i distribucije. U prvom redu, obraća se posebna pažnja na sirovine od kojih se određeni proizvod pravi. Pazi se također da se dostavljanje sirovina u fabrike vrši na najbrži i najčišći način. Sljedeći korak, proizvodnja u fabrici, također se strogo nadgleda da bi se propisani standardi čistoće te načina obrade sirovina i proizvoda poštovali. Nakon proizvodnje, procesi pakovanja, logistike i prodaje se isto prate. Tek tada agencija koja je zadužena za izdavanje halal certifikata potvrdi da su standardi za halal certifikat zadovoljeni, ona ima ovlasti da izda halal certifikat.

U Bosni i Hercegovini djeluje Agencija za certificiranje halal kvalitete, koja je registrirala Halal normu BAS 1049:2007 kod Instituta za standardizaciju BiH. Halal certifikat se izdaje na godinu dana, gdje se po isteku vrši njegovo produžavanje za godinu dana. U toku godine, najavljenim i nenajavljenim auditima te analizama halal proizvoda, Agencija vrši kontrolu i praćenje da li kompanija ispunjava odredbe i zahtjeve halal standarda BAS 1049:2010. Ukoliko neka certificirana kompanija prekrši zahtjeve halal standarda, dolazi do oduzimanja i suspenzije halal certifikata, uz obavještavanje javnosti.

U konačnici, možemo reći da halal certifikat služi kao garancija da je proizvod koji konzumirate u skladu s internacionalnim standardima proizvodnje, internacionalnim standardima higijene i smjernicama pripreme i rukovanja koje propisuje Islamsko vijeće.
Danas halal certifikat služi kao univerzalni simbol kvalitete, brige o životinjama i okolini te je prepoznat širom svijeta i rado viđen. Srećom, u današnje vrijeme gotovo svakom proizvodu se može pronaći halal alternativa. Pa tako, ukoliko želite biti sigurni da određeni proizvod posjeduje halal certifikat, potražite “halal” oznaku na pakovanju.

(www.oslobodenje.com)